Bij toenemende leeftijd stijgt het risico op het krijgen van verschillende aandoeningen: hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk,
hoge cholesterolwaarden,...
Ook treedt er een verlies aan kwaliteit van het weefsel (gewrichten, botten, spieren, pezen,...) op.
Dit uit zich in stijfheid. Wat op zijn beurt de kans op
overbelastingsblessures verhoogd. De mobiliteit vermindert en
het valrisico neemt toe. Dit alles komt de zelfredzaamheid niet ten goede.
Het beoefenen van duursport zal bij dergelijke populatie een
duidelijke positieve invloed teweegbrengen op verschillende vlakken.