Urineverlies is een veelvoorkomende problematiek die zich
voordoet op alle leeftijden.
Desondanks heerst er een taboesfeer rond dit onderwerp, zodat het schaamtegevoel overheerst waardoor de klacht niet aangepakt wordt.
Ook beschouwen velen het als een normaal verschijnsel bij het
ouder worden.
Ongewild urineverlies brengt vaak sociale, psychische,
seksuele en financiële problemen met zich mee.
Dergelijke populatie omvat voornamelijk vrouwen, maar ook mannen en kinderen kunnen klachten van incontinentie ontwikkelen. Dit fenomeen kan aangepakt worden door inzicht te verwerven in de oorzaak van
de klachten en om vervolgens een efficiënte behandelijk te starten.
In vele gevallen kan het aanleren van goede plasgewoonten
in combinatie met bekkenbodemoefeningen leiden tot het verminderen
of verdwijnen van het incontinentiefenomeen.