Manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder.

Naast de bloedcirculatie bestaat ook het lymfesysteem. Dit systeem heeft als functie het regelen van de waterhuishouding van ons lichaam. Als ons lymfesysteem niet meer optimaal functioneert door een bepaalde reden
(bvb.: ongeval, ziekte) kan manuele lymfedrainage toegepast worden.

Manuele lymfedrainage is een zachte massagevorm met als doel het lymfestelsel te stimuleren zodat het overtollige vocht (zichtbaar of onzichtbaar oedeem) sneller langsheen de lymfevaten wordt afgevoerd. Zodat de gevolgen (bvb.: zwaar en/of vermoeid gevoel, zwelling, infecties, verminderde beweeglijkheid) die lymfoedeem kunnen teweegbrengen gedeeltelijk of
volledig gereduceerd worden.