De zwangerschap en de geboorte zijn heel ingrijpende periodes
in het leven van een vrouw. Tijdens de prenatale sessies worden zwangerschapsoefeningen en baringsoefeningen aangeleerd.
Kortom, de zwangere vrouw voorbereiden op de bevalling
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit zal leiden tot een betere beleving
van het hele gebeuren.

De postnatale sessies hebben als doel het herstel bevorderen
en dienen ook ter preventie van blijvende ongemakken ten gevolge
van de zwangerschap en geboorte.