Kinderen kunnen te kampen krijgen met leerproblemen, concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, coördinatiestoornissen,...
Wat op hun beurt lichamelijke, geestelijke en sociale problemen
met zich mee kunnen brengen.

Deze zullen de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden.
Ons doel is om via een psychomotorische therapie dergelijke problemen
aan te pakken. Zodat de kansen, op alle vlakken, van het kind toenemen.