Het medisch trainingshuis biedt een kwaliteitsvolle revalidatie
aan patiënten die al dan niet een ziekenhuisopname achter
de rug hebben. Deze wordt in samenspraak met uw arts opgesteld.
Ook is er de mogelijkheid om na uw revalidatieperiode uw
vooruitgang te bewaren door middel van aangepaste oefentherapie.

We denken hierbij aan volgende patiënten:
- hartpatiënten
- orthopedische patiënten
- patiënten na een hernia of lumbalgie
- neurologische patiënten
- post-traumatische patiënten
- locomotorische patiënten