Hart- en vaatziekten vormen één van de belangrijkste gezondheidsproblemen
van deze tijd. Regelmatige lichaamsbeweging zal de kans op
dergelijke aandoeningen verminderen.
Training van het algemeen uithoudingsvermogen, namelijk duurtraining, is een geschikte trainingsvorm ter preventie van hart- en vaatziekten.

Hieronder worden de belangrijkste risicofactoren opgesomd:

- te hoog lichaamsgewicht
- te hoog choleserolgehalte in het bloed
- hoge bloeddruk
- te grote spanningen (stress)
- roken
- gebrek aan beweging
- ongezonde voeding
- suikerziekte
- erfelijke aandoeningen

Het grootste deel van deze risicofactoren kunnen sterk gereduceerd worden door middel van lichamelijke activiteit.